A la portada de la Xtec apareix un nou model documental que serveix de referència com a model d’autorització per a l’ús de serveis i recursos del web 2.0 per a alumnes de menys i de més de 14 anys. Segueix dient a la plana http://www.xtec.cat/internet_segura/autoritzacio.htm

Atès que per a la utilització d’aquests entorns cal un registre previ amb la consegüent cessió de dades de caràcter personal, es tracta del cas regulat a l’article 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que admet la validesa del consentiment del tractament de les dades de caràcter personal atorgat per les persones majors de 14 anys, mentre que per a les menors d’aquesta edat cal el consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. Per tant, per tal que l’alumnat menor de 14 anys es doni d’alta per a l’ús de serveis web, encara que siguin aplicacions educatives d’aquests serveis, es necessita una autorització dels pares i mares o tutors legals especificant quins serveis s’utilitzaran i amb quina finalitat.

Amb majors de 14 anys es recomana informar els pares i mares o tutors legals de quins serveis es faran servir i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de l’usuari.

Per tal de facilitar la tasca als centres, els Documents d’organització i funcionament dels centres educatius per al curs 2011-2012 adjunten un model d’autorització (per a menors de 14 anys) i un model de comunicació (alumnat entre 14 i 18 anys).

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

Com a complement informatiu , tenim a la Xtec unes “preguntes més freqüents” que poden ser prou aclaridores d’exemples concrets:

 1. Podem utilitzar les xarxes socials per al treball escolar?
 2. Podem utilitzar serveis web (Gmail, Google Apps, Yahoo, Hotmail…) per treballar amb l’alumnat?
 3. Es poden publicar imatges (fotos o vídeos) de l’alumnat de l’escola o realitzant activitats de caràcter educatiu al web o en un bloc del centre?
 4. Es poden publicar/difondre a Internet el nom, cognoms i dades de contacte del personal del centre?
 5. Es poden penjar les llistes del procés de preinscripció al web del centre?
 6. Les intranets dels centres presenten els mateixos requeriments que les webs pel que fa a la publicació de dades de caràcter personal?
 7. Les qualificacions acadèmiques dels alumnes poden publicar-se en taulons d’anuncis o a Internet?
 8. Pot un centre educatiu publicar a la seva pàgina web el nom dels professors i l’horari d’atenció a les famílies?
 9. Què cal fer per instal·lar un sistema de videovigilància
 10. Es poden facilitar dades relatives a una persona per telèfon o per correu electrònic?
 11. Es poden reproduir textos, fotos o vídeos al web o al bloc del centre si se n’esmenta l’autor?

Anuncis