A finals de mes de maig se’ns va quedar oblidada una notícia referent als lliuraments dels VIII premis CAC a les escoles. També, com cada any, van tenir representació els centres presentats de les comarques tarragonines, que va donar com a resultat :

Educació secundària obligatòria – segon cicle , quart premi a l’Institut Roseta Mauri , de Reus. El títol del treball és ” La ràdio a l’escola una eina de treball “, on, després d’un procés de recollida d’informació i d’anàlisi, els alumnes que participen en aquest projecte desenvolupen petites produccions radiofòniques, fet que possibilita l’assoliment significatiu dels objectius i dels continguts audiovisuals tractats.

Educació secundària postobligatòria . Categoria B. Professorat. Tercer Premi, Eloïsa Valero Antón . Institut Gabriel Ferrater i Soler ( Reus ).  El títol del treball és ” Publicitat televisiva “, on, s’explica l’experiència de treball sobre la publicitat televisiva que es basa en l’anàlisi, la reflexió i la producció com a metodologia de treball, afavorint la creació i la participació de l’alumnat.

Felicitats als premiats

Anuncis