Al “Document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial” trobem les especificacions sobre la “Coordinació TAC” als centres educatius, pel 2011-12

A la pags. 22-23 trobem un “link” que desenvolupa les tasques a realitzar des de la “Coordinació TAC” del Centre:

En el document “Orientacions per al desenvolupament educatiu de les TIC

Anuncis