A la portada de la Xtec s’ha publicat un especialPropietat Intel·lectual i drets“, on, entre d’altres informacions, es pot llegir un paràgraf que deixa molt clar el que es pot fer en relació a aquest tema als centres educatius. Cal llegir les planes en la seva totalitat, però citarem un paràgraf bastant clarificador:

Ús d’obres en l’àmbit educatiu

Es permet l’ús educatiu d’elements amb drets d’autoria (fragments de text, vídeo o gravacions així com d’imatges, per exemple) sense sol·licitar autorització sempre que:

  1. Siguin necessaris per a il·lustrar una activitat educativa.
  2. Aquesta activitat educativa es faci a les aules, enteses com a espai educatiu.
  3. Es tracti d’obres ja divulgades.
  4. No es tracti de fragments de llibres de text.
  5. Se’n citi, llevat dels casos que sigui impossible, el nom de l’autor/a i la font d’on s’ha extret l’element.

Convé destacar que aquestes excepcions regeixen només per a l’ensenyament reglat.

Anuncis