El curs escolar 1998-99 el PIE proposava com a curs dins del Pla de Formació de Zona el D39, ” Curs de manteniment d’aules d’informàtica de Primària“.

Parlar del pc Globe, del win Logo, dels SATIS, del Cabri-Geometre ens porta a temps passats, tot i que no són tants anys enrera.

Comencem així una sèrie d’entrades on rescatarem algunes documentacions fetes pel PIE, PMAV i posteriorment SGTI que encara tenen vigència en algun dels seus aspectes.

Encara es poden llegir paràgrafs que són actuals, escrits fa gairebé 12 anys:

“En els apartats anteriors s’ha descrit la possibilitat d’obrir l’aula d’informàtica fora de les hores lectives. Es pot anar més enllà i plantejar la possiblitat d’obrir l’aula fora de la pròpia escola. La societat va evolucionant vers un trencament de fronteres i una major intercomunicació. En aquest context és raonable considerar que la tasca informàtica de l’escola tingui una projecció vers a l’exterior, fomentant els hàbits de comunicació entre les noves generacions.”

Del seu índex :

1- L’entorn Windows, 2-Estructura del maquinari 3-Entorn operatiu del Ms-dos 4-Programari educatiu 5- La coordinació de la informàtica als centres de primària 6- Annexos,    lògicament l’apartat 4 serà el més obsolet, però molts dels punts tractats a l’apartat 5 ( la part del marc legislatiu no ) poden tenir vigència encara,  i us poden orientar o donar idees de funcionament.

Anuncis