L’ús continuat d’un ordinador, amb algun dels sistemes operatius del Departament pot comportar, per diferents causes, que al cap de cert temps calgui restaurar l’ordinador, per tornar a la situació original de la mateixa. És una solució, entre d’altres, dràstica i sense marxa enrera, però que ens pot permetre solucionar problemes greus de funcionament.

La restauració d’una màquina , retornant-la al seu estat original , tal com ens la va servir la casa comercial el primer dia de part del Departament, comporta necessariament PERDRE TOTES LES DADES que aquella màquina tingui, si no prenem les mesures adequades o tenim una certa idea del que estem fent amb les seves possibilitats. Si bé és cert que podem seleccionar les particions on actuar, és un procediment que cal conèixer, del que podem demanar consell al tècnic in-situ, per poder dominar en succesives ocasions.

En qualsevol dels casos el fonamental en aquest tema, si és el primer cop que ens enfrontem, és fer les consultes necessàries al tècnic in-situ , que us podrà orientar en aquest aspecte i executar les operacions necessàries, abans de realitzar operacions errònies que no tinguin marxa enrera.

A la mateixa XTEC  trobem les indicacions bàsiques en aquest aspecte dels restaura, en aquests termes:

” Un restaura (o imatge) és un arxiu en el qual es pot trobar tota la informació d’una unitat (disc dur, CD…). Aquest arxiu es pot usar com a “motlle” per a configurar nous ordinadors sense haver de realitzar tots els passos d’instal·lació d’un sistema nou. També, serveix com a còpia de seguretat de les dades d’un ordinador abans de realitzar alguna operació sobre ell.

Tots els equips han de tenir una imatge del sistema dins la partició D:\Copia.seg. Heu de verificar l’existència d’aquesta imatge, si no hi és, heu de crear-la, i en cas de que hi sigui, revisar la possibilitat de tenir-ne còpies (així como de la imatge del propi servidor), ja sigui amb CD/DVD, o penjades a la unitat E:\ del servidor.

El Departament manté els restaures dels ordinadors de les seves dotacions. Al GEPSE podeu trobar el número identificatiu que cal indicar en el moment de donar un avís d’incidència que impliqui la reinstal·lació de tot el programari (reinstal·lació del sistema operatiu, formatar el disc dur…).

Dins del GEPSE aneu a Equips inventariats | Dotació del Departament. Poseu el ratolí a sobre del model de l’ordinador a restaurar fins que aparegui un menú.

Feu clic a Descripció de l’equip. A l’apartat Sistema Operatiu i programari trobareu el número de restaura. “

Sobre aquesta informació de la Xtec cal afegir, necessàriament,  uns aspectes a destacar:

A.- Cal que observeu bé dins del GEPSE que les màquines de dotació del Departament d’Ensenyament que cerqueu estiguin en “Manteniment”. Per a aquesta operació , igual que abans, entreu al Gepse i accediu al menú:

Si la màquina en concret estè en “Sense Manteniment”, està obsoleta i el Departament no disposarà ja de Maqueta per a restaurar, ni sobre la mateixa es podrà donar ordre de reparació. Les maquetes de Restaura només tenen aplicació quan les màquines estiguin en “Manteniment” o “Garantia”.

B.- Ens han comunicat des de Serveis Centrals que la llista de Maquetes  de “Restaures” s’actualitza periòdicament. Els “Restaures” vigents actualment són a partir del restaura 350 en endavant . Periòdicament, es donen de baixa aquells restaures que corresponen a equips antics, amb programari no actiu i antivirus no mantingut. Si al Gepse us apareix un número de restaura inferior al 350, ja no podreu disposar del mateix, el SAU no us servirà còpia.

C.-  Quan sigui possible restaurar una màquina, recordeu que caldran 3 operacions posteriors, com a mínim: arrencar de nou la màquina, actualitzar la IP de la mateixa i actualitzar el programari que pugui contenir, així com les actualitzacions del propi sistema operatiu. En tot cas, no ha de ser una operació complicada, però si que pot portar una estona, que sempre serà menor, mesurada en temps, que si cal instal·lar des de zero un sistema operatiu.

D.-  Per a obtenir el disc de restauració cal que mireu primer si el teniu al vostre centre i si va arribar amb la dotació corresponent ( la casuística pot ser molta ). Cas que no sigui així, i per diferents motius no teniu el disc Restaura al centre ( no va arribar al seu dia,  no es va lliurar,  s’ha perdut… ), heu de fer la demanda al SAU ( 902532100 ó sau.ensenyament@gencat.cat ), indicant el número del Restaura que us consta al Gepse i us l’enviaran al centre.

E.-  Els portàtils lleugers i alguns equips de sobretaula amb imatges molt grans s’han distribuït amb un restaura en suport USB. Recordeu que els portàtils lleugers NO tenen lector de DVD. En cas que el centre demani al SAU una còpia, ha de subministrar el suport USB.

F.- RECOMANACIÓ: Si teniu previst encomanar en la propera visita del vostre tècnic In-Situ o bé la creació de còpia de seguretat d’alguna màquina o bé la restauració , feu-li saber al començament de la visita. Són operacions que porten un determinat temps. És molt convenient comprovar-ne els resultats de la creació d’una imatge, doncs confiarem plenament quan la restaurem que funcionarà al 100%. De la mateixa manera, quan es restaura una màquina, cal arrencar-la de nou a l’acabar i cal estar segurs/es que al menys carrega bé el sistema operatiu i arrenca correctament sense errors, encara que calgui actualitatzar programari.

G.- Disposeu de més informació sobre el procés de Restauració a:

Xtec: Restauració d’una imatge amb el Ghost

Xtec: Ús dels portàtils, particions i imatges de restauració

Xtec: Restauració d’imatge. De tot el disc des de dispositiu extern USB

Xtec: Linkat 1 en aules amb servidors Linkat 1

Xtec: Linkat 2 en aules amb servidors Windows

Anuncis