Segur que heu anat a cercar una versió del winzip o de l’Eudora, o del Paint Shop Pro i ja no existeix aquella versió que era bona, bonica i barata . A la xarxa hi ha de tot, fins i tot alguns llocs webs des dels quals cercar aquella versió d’aquell programa que  ja ens servia per a fer aquella feina, sense necessitat de més , ni de pagar per una versió actual que ja no és gratuita.

Caldrà anar amb ull , en el sentit que , instal·lades determinades versions en sistemes operatius actuals, poden donar problemes de funcionament, lògicament per restar obsoletes.

El millor programa és aquell que ens fa la tasca que necessitem. Dos llocs on podeu provar sort per si trobeu alguna versió antiga de programa:

http://www.oldversion.com/

http://www.versiones-anteriores.com/

Anuncis