Els darrers dies han estat arribant a centres una carta escrita per la empresa “Motion Picture Licensing Company”

La Directora General, Meritxell Ruiz Isern, ha lliurat aquesta carta també als centres, en resposta a aquest escrit que arriba als centres:

Senyor director,
Senyora directora,

Aquesta Direcció General ha tingut constància que una empresa anomenada MPLC (Motion Picture Licensing Corporation), encarregada d’autoritzar la Llicència MPLC Umbrella®, que permet l’exhibició legal d’obres audiovisuals, està enviant cartes als centres educatius de Catalunya perquè contracteu, de manera unilateral, la llicència que permet visualitzar legalment les obres audiovisuals.

En aquest sentit, us volem informar que aquesta Direcció General participa en un grup de treball, a escala estatal, en el qual hi ha representada aquesta empresa, a fi d’establir les condicions que han de regir, si escau, la contractació d’aquesta llicència.

Per aquest motiu, us demanem que si rebeu una carta de l’empresa MPLC, o de qualsevol altra empresa o associació amb un contingut similar, ens ho feu saber de seguida i no prengueu cap decisió unilateralment.

Us recordem que el professorat de l’educació reglada no necessita autorització de l’autor o autora per reproduir, distribuir i comunicar públicament petits fragments d’obres amb l’única finalitat d’il·lustrar l’ensenyament de les activitats educatives. Les obres, per poder ser usades d’una manera fraccionada, han d’estar prèviament divulgades. Com ja sabeu, el professorat ha de fer referència a l’autoria i a la font del fragment.

Atentament,

Meritxell Ruiz Isern
Directora general

Barcelona, 8 de febrer de 2011 “

Anuncis