Aquesta setmana s’han portat a terme alguns canvis en la visualització dels documents de Google que tenim enregistrats.

Google ha portat a terme un nou disseny a la plana principal. Si ja tenim alguns document podreu observar que s’han fet canvis:

La forma de mostrar les dades, les “carpetes” de la esquerra i els documents al mig són més senzilles de disseny, més clares en la seva representació. La funcionalitat en aquest aspecte no ha canviat;  només la seva forma de representació.

Des de principis de 2011, aproximadament, s’ha afegit també una nova prestació, que consisteix en poder emmagatzemar fitxers de vídeo. Recordem que , per defecte, l’espai que Google Docs ens brinda està limitat a 1024 “Megues”. Si comencem a “pujar” vídeos en aquest espai, ens podem quedar sense en breu temps.

No és un servei destinat específicament a emmagatzemar dotzenes de vídeo que puguin ocupar molts megues, doncs possiblement hauria de ser Youtube qui tingui aquesta tasca més per la ma, amb eines més dedicades.  Clips de vídeo específics que es vulgui tenir més control sobre els mateixos poden ser bona idea, amb les precaucions corresponents. Al fer un clic damunt l’arxiu que tenim a Google docs, podem tenir una previsualització del seu contingut. Si és el cas d’un vídeo, també ens ho mostrarà.

Quan es tracta de fotografies i vídeos, podem també fer ús , a molt petita escala , de certes prestacions de picasa, donat que podem previsualitzar totes les imatges que tenim als nostres documents amb algunes prestacions de Picasa, a mode de carrusel, sols fent doble clic en una de les imatges dels nostres documents, i fent presentacions de forma senzilla:

Altres canvis a nivell visual es poden veure a la part superior dels menús centrals:

Apareixen les 3 opcions amb el grup de propietats, amb la nova pestanya central de “Imatges i vídeos”. Una de les altres noves propietats que podem observar és el canvi de nomenclatura de “carpetes” a “col·leccions”, que en la pràctica és el mateix, però que pot sobtar d’entrada.

No podem acabar sense insistir en la classificació de la visibilitat dels documents, que pot tenir, en cada un d’ells, tres estats diferents, consultables a la part de la dreta:

Si volem canviar l’estat de “seguretat” del document fem clic a “configuració” i podem seleccionar una de les 4 opcions possibles, descrites al menú de “visibilitat”.

Ull, igualment,  a com fem clic a la finestra d’ordenació dels documents. Podem seleccionar els criteris de com ordenem els mateixos.

En quant a la forma ràpida de destacar documents, podem fer servir també el mateix sistema de Gmail, a banda de per ” col·leccions”, per les estrelles ja conegudes:

Un cop més,  recordarem la necessitat de mantenir còpies de seguretat actualitzades dels nostres documents.  Seleccionem els que volem tenir amb còpia de seguretat i fem clic a la part dreta a:

I acte seguit seleccionar els documents que ja tenim mostrats, o bé a la pestanya de la dreta seleccionar-los tots per a baixar-los:

Anuncis