En alguna ocasió, per a poder centrar el visionat d’un fragment d’un clip de vídeo de youtube, ens caldrà començar el clip a partir d’un moment determinat, no des del començament del mateix.

Podem portar a terme la operació per diferents procediments, ja sigui a través de codi web o d’aplicacions que ens faciliten la manera de com portar-ho a terme. Una d’aquestes és snipsnip, que ens facilitarà un codi a afegir al nostre bloc o plana web per a que el clip de vídeo es reprodueixi només en el fragment seleccionat.

El procediment és senzill i no requereix de cap registre:

1.- Accedim a youtube i cerquem el clip que volem que es reprodueixi entre dos punts determinats. Copiem la seva URL.

2.- Anem a http://snipsnip.it i enganxem el codi de Youtube:

3.- Li donem al “enter” i automàticament veurem el clip de vídeo. Només caldrà escriure el punt d’inici i final que volem que es reprodueixi. I fer clic al final a “snip it”:

4.- El programa proporciona el codi a fer servir per a la nostra plana web o bloc i només caldrà insertar-lo:

5.- I podrem veure el clip insertat al nostre bloc o plana web on només es reprodueix el fragment que li hem dit, fent clic al “play”, com per exemple:

cropped with SnipSnip

Anuncis