Ahir dia 10 de gener us hem fet arribar a tots els centres de Primària i Secundària dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de Tarragona un correu electrònic on s’informa del procés d’instal·lació del servei de manteniment remot ( Fractalia ).

En resum, s’informa del procés que es portarà a terme als centres, entre finals de gener i principis de febrer, en la data esmentada al missatge i sobre el que es demanen unes dades relatives a cada centre i cas, a omplir en un formulari.

El pas a Fractalia suposarà que, als ordinadors que cada centre consideri, el dia que consta al missatge, tècnics de Telefònica passaran a instal·lar un programa de gestió remota que permetrà el seu manteniment sense la necessitat d’un tècnic presencial, excepte en casos d’avaria on sigui imprescindible la seva actuació, que seguirà funcionant el telèfon del Sau com fins ara.

Us deixem el document que explica el procés que es portarà a terme.

Insistim en la importància d’aquests 2 conceptes:

Ordinador “standard” és el que pot servir de “sonda” al centre: és un ordinador que pot ser de l’aula d’informàtica i que , a partir de la instal·lació d’uns programes en ell, que serveix de “porta d’entrada” per part dels tècnics en remot a la resta d’ordinadors del centre que es diguin. És un ordinador que no té cap tipus de dada personal, i que, cas que calgués formatar, per qualsevol errada tècnica, no es perdria cap dada i només caldra la seva restauració.

Ordinador “sensible”:  són aquelles màquines , de secretaria, el servidor, el de direcció… que contenen dades molt importants  ( notes, llistat d’alumnes, adreces de correu, dades personals, documentació del professorat… ) i que requerirà la presència  de l’usuari/a en el moment en què es produeixi la interacció per gestió remota des del SAU. Cal recordar , igualment, la necessitat de tenir còpia de seguretat d’aquests ordinadors , sempre, independentment d’aquesta actuació.

Anuncis