“Senyora,
Senyor,

En el marc de l’estratègia general del Departament d’Educació per promoure i facilitar
l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació més avançades per a
l’alumnat, el professorat i els centres, estratègia que té com a actuació de referència
el projecte eduCAT1x1,  s’han dut a terme en aquesta legislatura diferents accions amb
la mateixa finalitat.  En aquest sentit la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya ha
estat objecte d’importants millores de funcionalitats i serveis, que constitueixen el
projecte XTEC 2.0.

El primer, i el més nou, dels nous serveis que configuren la XTEC 2.0 és l’entorn “La
meva XTEC” que recentment s’ha posat en funcionament.  Consisteix en un espai d’accés
restringit, mitjançant l’identificador XTEC, que agrupa els serveis d’ús personal
basats en les aplicacions Web 2.0 de Google Apps, juntament amb els vincles als
principals serveis web que el Departament d’Educació posa a disposició del professorat.

El segon component del projecte XTEC 2.0, és la implantació d’un portal dinàmic que
estableix una nova estructura dels continguts de la XTEC que pretén respondre millor a
les necessitats del professorat. El proper 4 de gener es posarà en funcionament el nou
portal XTEC. La transició al nou portal serà transparent per a la gran majoria de
persones usuàries. Únicament comportarà uns mínims canvis per aquells centres o
usuaris/àries que mantinguin una pàgina web dins el domini XTEC.  Per a aquest
col·lectiu les afectacions seran de dos tipus:

1. Tall del servei FTP per actualitzar les pàgines web estàtiques, del 3 al 5 de gener
2011.

2. Configuració de la nova adreça FTP dins el programari per actualitzar les pàgines
estàtiques. Cal posar com a nou nom de servidor: ftp.xtec.cat. en lloc de xtec.cat.

A la portada de la XTEC  s’anunciaran aquests canvis i a l’espai d’atenció a l’usuari
de la XTEC trobareu guies actualitzades de com realitzar-los, a partir de l’entrada en
funcionament del nou servidor FTP el dia 5 de gener.

Estic segur que sabreu valorar els avantatges i millores que representa la XTEC 2.0 com
aposta qualitativa per oferir al professorat i als centres una nova oferta de serveis
basats en la Web 2.0.

Ben cordialment,

Jaume Graells i Veguin
Director general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat
Departament d’Educació “

Anuncis