Interessants mapes conceptuals relacionats amb l’aprenentatge de temes musicals que poden servir-nos d’ús directe dins de l’aula, per a esquematitzar conceptes relacionats . Els hem pogut veure a aquest bloc.

Anuncis