Catàleg d’Equipaments

Incidir de nou en el procés a seguir
…………….davant els materials que arriben al Centre.

  • Arribada del Material al Centre per part del transportista: Materials que s’ha de revisar ( quantitat i correspondència amb lo encarregat) abans de signar l’albarà de recepció.Aquest material no s´ha de tocar del seu embalatge perdríem la garantia de l’instal·lador.
  • Procés d’instal·lació per part de l’empresa (instal·ladora) comprovació que tots els materials estan en perfecte estat, i que s’instal·len on el centre decideixi,Quan tot estigui comprovat i conforme el Centre amb l’instal·lació, llavors signar l’albarà d’instal·lació.
  • Entrar al Gepse i validar l’instal·lació(Centre) dels diferents equipaments ( faltarà la validació de l’empresa)
  • Comprovar que després d’un temps raonable els equipaments estan inventariats, i sinó escriure a GEPSE per fer la reclamació ( gepse@xtec.cat )

Seguiu aquests passos escrupolosament per tal de aconseguir que tots els equipaments  que hem demanat des de el centre al Catàleg d’Equipaments, entren correctament al Gepse i gaudeixen de les garanties i posterior manteniment, amb la qual cosa no tindreu cap problema a l’hora de comunicar una possible avaria o mal funcionament sobre un equipament en concret,d’altra forma no podreu cursar cap incidència sobre aquells equips que s’espatllin o necessitin actuació de revisió.

Anuncis