Segons defineix la Viquipèdia , un certificat digital és “ un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d’un subjecte o entitat i la seva clau pública.

Segons continuem llegint: “Si bé existeixen variats formats per a certificats digitals, els més comunament emprats es regeixen per l’estàndard UIT-T X.509. El certificat conté usualment el nom de l’entitat certificada, un nombre serial, data d’expiració, una còpia de la clau pública del titular del certificat (utilitzada per a la verificació de la seva signatura digital), i la signatura digital de l’autoritat emissora del certificat de manera que el receptor pugui verificar que aquesta última ha establert realment l’associació.

Bàsicament aquesta paraula de “Certificat digital” us la trobareu en aplicatius que comencen a ser quotidians, com a la Declaració de la Renda, però també en aplicatius més propers, com Atri, del que hem escrit una entrada més abaix d’aquesta :

Bàsicament un certificat digital o signatura digital ( no és exactament el mateix, però no filarem tan prim ), ens permet realitzar el procés de signatura d’un aplicatiu o contracte, amb la mateixa validesa jurídica que si es signés manualment el mateix document en paper, a la vegada que simplifica el procés de formalització contractual.

El certificat digital és un document electrònic emés per una autoritat de certificació que garanteix a terceres persones que el rebin o actualitzin, una sèrie de manifestacions compreses, com poden ser la identitat de l’emissor, les autoritzacions i capacitats per a realitzar un acte determinat, la integritat de la transacció, el no rebuig de compromisos adquirits per via electrònica i/o la confidencialitat de l’enviament.

Per a obtenir un certificat vàlid ens podem dirigir a diferents entitats, que el que faran és expedir un certificat , un cop verificat que “nosaltres som nosaltres” via DNI. En la majoria dels casos la seva expedició és gratuïta i sortirem  de la entitat amb un USB o targeta que caldrà fer servir per a validar les nostres dades en els aplicatius que així ens ho requireixin. Caldrà també instal·lar un programa al navegador, que també acostuma a venir a la mateixa clau USB o és descarregable.

Algunes de les entitats possibles de referència són:

Us aconsellem , si voleu seguir llegint sobre el tema, que cada vegada tindrà més vigència, que segui fent-ho a la web de la Agència catalana de certificació ( CATCERT ), http://www.idcat.cat, tenen unes explicacions força clares i tots els punts a Catalunya on us podeu dirigir.

Anuncis