En nombroses ocasions hem posat imatges que , retocades, mostren la realitat de forma ideal, sense que per això formi part de l’univers de la realitat. De la ma de iwanex studio i del seu portfolio podem contemplar 10 retocs digitals de personatges famosos que, tot i ser una tasca de retoc excel·lent, cal tenir present que no és la realitat en sí mateixa.

Els mitjans de comunicació juguen de forma fàcil en mostrar-nos la cara amable de determinades cares.  Posar aquests rostres a la mateixa alçada de la cara que fem tots i totes quan ens aixequem a les 7 del matí cada dia, ben bé val una entrada en aquest bloc, i el recordatori que imatge i realitat pot ser una bona dicotomia a tractar dins de l’aula.

El retoc digital no és dolent, i representa tot un repte per a qui està davant el Gimp o el Photoshop, però cal deixar clar quina és la imatge real i quina la retocada, per a no pensar sempre que imatge i realitat sempre és el mateix.

Anuncis