El Consell Superior  d’Avaluació del Sistema Educatiu, del Departament d’Educació,  ha publicat l’Informe d’avaluació del Projecte educat 1×1, un document de 43 planes , que situem breument amb la selecció de dos paràgrafs inicials:

L’informe d’avaluació El projecte eduCAT1x1. Una aproximació en la perspectiva de les directores i directors de centres participants ( curs 2009-2010) recull i sintetitza les opinions i consideracions que ha manifestat, al final del primer any d’activitat, un grup reduït de directores i directors de centres educatius que participa en el projecte des del seu començament a l’inici d’aquest curs.

La metodologia emprada en l’avaluació posa l’èmsafi en les seves visions i valoracions dels objectius del projecte, les oportunitats que obre, les dificultats que han experimentat i les espectatives de cara al futur. “

” A proposta dels impulsors de l’estudi, l’anàlisi s’ha limitat als centres adscrits al primer pilotatge ( primera i segona onades ) del projecte educatCAT1x1, seleccionats a partir de la relació de 70 centres facilitada pel Servei d’Innovació i Recerca Educativa. Per raons operatives, la selecció s’ha limitat a vuit centres, sis centres públics i dos centres privats concertats, distribuïts per tot el territori, sense pretendre, però, incorporar centres de tots els Serveis Territorials del Departament d’Educació.”

Anuncis