Existeixen tantes possibilitats electròniques que les tasques que encomanem puguin tenir un origen en les tecles Control + C i Control + V que no està mai de més conèixer algunes planes web que poden ajudar-nos en la tasca de saber si un treball té un determinat origen.

Com molts cops hem defensat, la millor tasca prèvia que podem portar a terme en aquest sentit és treballar amb lògica i demanar tasques escolars que no impliquin únicament una còpia de viquipèdia, sinó que tinguin una curta extensió però impliqui una redacció pròpia.

La detecció de textos ja existents és una tasca relativament senzilla amb les eines que la pròpia xarxa ens ofereix. És la feina escolar del dia a dia la que no podrem trobar; les instruccions de confecció d’un treball, els objectius que es persegueixen, la llargada del mateix, les pautes d’escriptura, la referenciació de les fonts consultades i l’opinió personal poden ser pistes per a un millor aprofitament dels recursos.

Hem afegit, en aquest aspecte , una plana amb recursos de detecció de còpies, al portal de Materials de suport d’aplicacions educatives per a la xarxa, dins l’apartat de “detecció de còpies”. Dins d’aquest portal seguim amb el recull de materials que paga la pena “coleccionar” específicament i que no quedin perduts entre les planes del bloc amb les que l’Àrea Tic a Tarragona vol donar suport a la vostra tasca.

Anuncis