Resulta important tenir còpies de seguretat de les tasques que poguem fer a la xarxa. Tant moodles com els blocs xtec disposen dels mecanismes per a crear una còpia de seguretat de tota la tasca feta. No és qüestió de poder perdre la feina feta en molts mesos, quan en un minut podem assegurar-nos de tenir una còpia, per si de cas.

Pot ser el cas que el nombre d’entrades sigui mereixedor d’aquesta atenció, com el bloc stactgn

Veiem com procedir per a crear una còpia de seguretat:

1.- Des del taulell d’administració dels blocs, sempre que tinguem la categoria d’administrador per a fer la gestió, podem anar a la pestanya de la esquerra , a Eines-exporta

2.- S’obrirà a la part central un desplegable amb les opcions. Podem seleccionar , cas d’haver diferents autors/es, si volem exportar totes les entrades o només les d’una persona en particular.

3.- A continuació ja podreu guardar l’ arxiu en format xml

 

Una còpia de seguretat dels blocs-xtec ens pot permetre moltes possibilitats i la facilitat de poder restaurar el nostre bloc, amb totes les hores de feina invertida, tant als blocs xtec, com a wordpress com a blogger, amb el procés invers. Cal tenir present el detall que existeix un límit de pes d’arxiu per a importar, en el cas que les imatges i els arxius associats siguin massa grans.

Anuncis