Amb aquest títol i una publicació associada, el “Ministerio de Eduación” a Argentina explica en unes 10 senzilles i clares planes com afrontar els riscos que poden comportar. Una publicació més a algunes que ja hem anat aportant. Aquest és un tema sobre el que cal ser conscients, on la informació i educació és fonamental per a saber de què estem parlant.

Feu clic aquí per a llegir la publicació a issu

En aquest aspecte de les xarxes socials algunes actituds no coneixen fronteres, adquireixen unes dinàmiques comuns, en el sentit que podem llegir:

Anuncis