El Museo del Prado ha posat a disposició de la xarxa activitats pedagògiques per a cicle superior de primària destinades a la popularització i divulgació de l’obra pictòrica del propi Museu.

El que va començar per visites virtuals a través de Google Earth continua ara amb activitats com poden ser:

– Cercar 7 diferències entre quadres

– Determinar cronologies de diferents obres

– Jocs de memòria visual

Ho tenim tot disponible a partir de http://www.museodelprado.es/pradomedia

Via what’s new

Anuncis