El correu electrònic de Google, en permanents actualitzacions, va oferint noves possibilitats de treball

Cal diferenciar, però, que els correus coorporatius xtec-google no incorporen, encara, algunes d’aquestes possibilitats de configuració. Sí estan disponibles als comptes “normals” de google, accesibles des de www.google.cat i amb el registre d’usuari/a corresponent, no (encara) al correu xtec-google accesible des de http://mail.google.com/a/xtec.cat. Són conceptes diferents.

Darrerament s’han afegit, com diem, entre d’altres, una novetat al correu gmail que poden ser d’utilitat a la gestió, en funció dels hàbits de treball . Es tracta de poder separar els fils de conversa dels missatges, de forma i manera que no quedin “agrupats” en un únic fil,en funcio del text de “l’assumpte”.

Als comptes de correu normals de google, no als de la xtec  ( encara, al menys ), pot configurar-se aquesta possibilitat, per tal que es puguin veure per separat els fils de converses, fent clic a la pestanya de configuració de dalt a la dreta i seleccionant la opció:

Anuncis