Guia de seguridad infantil y uso responsable de internet“. Sempre cal que ens movem entre la prohibició i la informació, un difícil equilibri , com a pares i com a docents, però al que tard o d’hora cal enfrontar-se. Si més no, el màxim d’informació a alumnes i  pares mai està de més.

Pot servir la petita guia com a complement a les visites que Mossos d’Esquadra fan a centres, dirigides a alumnes i pares informant de la realitat en quant  a seguretat a la xarxa. Esperem que es repeteixi la oferta educativa que es va portar a terme en aquest aspecte, de molt bona realització i valor.

Anuncis