Tot i ser una normativa del 2008 és bo recordar algunes de les recomanacions que es posaven respecte a com portar a terme les presentacions en Power Point, podem trobar el recordatori a http://www.gencat.cat/piv/pdf/normativa_ppt.pdf

Anuncis