Ja ha sortit a la intranet d’educació la normativa relativa al funcionament dels centres per al curs escolar 2010-2011.

En quant al/a la coordinador/a TIC de centre, les instruccions són idèntiques a la del present curs. El mateix es pot llegir en quant a la comissió TAC.

Trobareu les informacions desenvolupades en aquest enllaç

Anuncis